ثبت میراث جهانی: راه آهن سراسری ایران

World Heritage Registration: Trans-Iranian Railway
ثبت میراث جهانی: راه آهن سراسری ایران

سرپرست تیم: سید حسن علوی‏ زاده، سیمین فرهنگی

همکاران: مجید پورمیرعلی، علی بهرامی، ثمینه جوادی، زهرا اکبری، حسین ناگهی، امیرحسین روستائی، نیلوفر شمسی

کارفرما: شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران

آدرس پروژه: ایران

وضعیت: ارسال شده

سال: 1397

گستره‏‌ی پروژه: 1394 کیلومتر

ساخت راه آهن سراسری ایران که از بندر ترکمن در شمال آغاز و به بندر امام در جنوب منتهی می‏گردد، در سال 1305 شمسی تصویب شد و پس از آن توسط مهندسان ایرانی، آلمانی و امریکایی به انجام رسید که نه تنها از حیث تکنیک و کیفیت ساخت، بلکه از بعد گردشگری و برخورداری از مناظر و جاذبه‌‏های طبیعی ویژه در جهان حائز اهمیت می‏باشد و لذا این اثر تاریخی را برای ثبت در لیست آثار جهانی مورد توجه قرار داد.
تاکنون چهار مسیر ریلی در جهان به ثبت رسیده است که در این میان مسیر ریلی ایران نیز از نظر مقیاس و بسیاری از شاخصه‏‌ها از جمله زیبایی شناختی و منظر می‏تواند با آن‏ها برابری کند.

 

شرکت طرح و ساخت طَرا، در فاز دوم ثبت پرونده و در سال 1397 خورشیدی به عنوان مشاور در پروژه‏‌ی ملی ثبت جهانی راه آهن سراسری شمال- جنوب ایران و با هدف تهیه‏‌ی اطلس نقشه‏‌های مسیر مورد نظر وارد همکاری با دفتر ثبت جهانی شد.
در ابتدای امر، مسیر راه آهن سراسری در راستای شمال تا جنوب به هشت ناحیه‏‌ی مجزا با خصوصیات مشترک اقلیمی در داخل هر ناحیه و متمایز با سایر نواحی تقسیم گردید. لذا مسیر مورد نظر در این محدوده به طول1394 کیلومتر و مشتمل بر 89 ایستگاه منتخب از حیث اهمیت ارزش‏های تاریخی و کارکردی مورد مطالعه و مستندنگاری قرار گرفت.
این مسیر از بندر ترکمن در شمالی‏‌ترین نقطه‏‌ی آن آغاز و به بندر امام خمینی در جنوبی‏‌ترین نقطه منتهی می‏گردد و در میانه‏‌ی راه نیز از ایستگاه‌‏های مهمی چون قائم‏شهر، گدوک، گرمسار، تهران، اراک، درود، شهبازان و اندیمشک عبور می‏کند.

logo-samandehi