ویلای اندیشه

Andishe Villa
ویلای اندیشه

طراحی معماری: سید حسن علوی‏ زاده، سیمین فرهنگی
همکاران تیم طراحی: مجید پورمیرعلی، محمدرضا عبیری، زهرا اکبری
طراحی سازه: فرهاد بهرامی
تأسیسات مکانیکی: علی خوشنویس
تأسیسات الکتریکی: قاسم سلگی
کارفرما: آقای جوشقانی
آدرس پروژه: ایران، اندیشه
وضعیت: طراحی شده
سال:1393
مساحت زیربنا: 400 مترمربع

logo-samandehi